Varantlar yatırımcıya, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma ya da satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat yada nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası araçlarıdır. Diğer bir deyişle varant, menkul kıymet haline getirilmiş opsiyonlardır. Varantlar yatırımcıya bir hak verirken yükümlülük getirmez.

 

  • Varantlar basit haliyle borsadaki sigorta ürünleridir.  Yatırımcılara belirli fiyattan alma ya da satma hakkı vererek o tarihte beklenti dışı oluşacak hareketlerden yatırımcıların korunmasını sağlarlar. Yanı sıra, varant yatırımcıları aldıkları hakkı vade içinde diledikleri zaman satabilecekleri için piyasanın yönüne de yatırım yapabilirler.

 

  • Varantlar kaldıraçlı ürünlerdir. Bu sayede küçük yatırımcıların küçük yatırımlar ile yüksek getiriler elde etmesine olanak sağlar. Yatırımcılar varantlar sayesinde piyasada yön alabilir veya portföylerini olası zararlardan koruyabilirler. Kısaca varantlar hem risk almak isteyen hem de riskten korunmak isteyen yatırımcılar için uygun olan önemli bir türev araçtır.

 

  • Varantlar hak veren ürünlerdir, yatırımcıları vade sonunda yükümlülüğe sokmazlar. Yani yatırımcının maksimum kaybedeceği tutar varanta ödediği primle sınırlıdır. Kazanç potansiyeli ise teorik olarak sınırsızdır.

 

  • Varantlara yatırım oldukça basittir, birçok türev ürünün aksine varant işlemi yapmak için teminat yatırmazsınız. Pay senedi işlemi yapar gibi varant alıp satabilirsiniz.

 

  • Varantlar piyasa yapıcılığı sisteminin olduğu ürünlerdir. Bu, yatırımcıya dilediği zaman elindeki hakkı satabilme özgürlüğü verir. Yani, varantlar “aldığım ürünü satacağım ama karşıda alıcı bulabilir miyim?” sorunu yaşanmayan nadir finansal ürünlerdendir.

 

  • Varantlar tıpkı sigorta poliçeleri gibi vadeli ürünlerdir. Yatırımcıya belli bir vadeye kadar piyasa yönüne yatırım yapma ya da korunma hakkı sağlarlar.

 

  • Varantlar vadelerine yaklaştıkça dayanak varlıkta bir değişiklik olmasa dahi değer kaybederler. Buna zaman değeri kaybı denir. Bu durum, arabanıza bir yıllık kasko yaptırdıktan üç ay sonra herhangi bir kaza yapmasanız dahi kalan dokuz aylık süredeki kasko ücretinin daha az olacağı şeklinde açıklanabilir.

 

 

İşlem Kodları

Varantların bir kısa, bir de uzun olmak üzere iki tane işlem kodu bulunur.

Kısa kod hisse senedi işlem kodları gibi 5 haneden oluşur ancak devamında yer alan “.V” uzantısı söz konusu kodun bir varanta ait olduğunu gösterir.

Kısa Kod
1-2 3 4-5 -
UZ I CG .V
Dayanak Varlık İhraççı Varant Türü Varant Uzantısı

Kısa kodun ilk iki hanesi dayanak varlığı belirtir. BİST30 Endeks için “UZ”, USD/TL kuru için “US”, EUR/USD kuru için “FX”, Altın Ons için "AQ", Petrol için "PX" kullanılmaktadır. Dayanak varlığın hisse senedi olması durumunda borsa tarafından uygun iki harf seçilir. Örnek olarak “IS” İş Bankası C grubu hisse senedi, “GA” ise Garanti Bankası hisse senedi için kullanılır.

Varantnedir Table

Adınız

Soyadınız

E-Posta Adresiniz